Fagfolk
 
Supervision er en læringsproces, hvor fagfolk får mulighed for at reflektere over deres praksis. Reflektionerne kan være på det personlige plan - hvorfor fungerer relationen mellem dette barn og jeg ikke, eller på det mere snævert faglige felt - hvordan skal jeg tilrettelægge hverdagen/ undervisningen, for at dette barn kan lære? Alle fagfolk gør sig denne type overvejelser løbende både alene og sammen med kolleger, men nogle gange er det ikke nok. Nogle børn har brug for en mere specaliseret indsats, som skal have et udgangspunkt et andet sted, end hvor fagfolkene umiddelbart tror. Barnet lærer måske ikke eller udviser en adfærd, som tydeligt viser, at det ikke trives, og at der er noget galt i samspillet. Den neuropsykologiske supervision er en mulig vej til at finde en ny forståelse og dermed en ny vej til at arbejde med barnet.
 
Jeg har arbejdet med supervision af fagfolk på skoler, specialskoler, børnehaver, specialbørnehaver og på institutioner og udgangspunktet kan være, at barnet/den unge viser en udfordrende eller voldsom adfærd eller på anden måde viser at den aktuelle indsats ikke matcher behovet. Supervisionen kan foregå i grupper på op til 8, hvis disse udgør et team, men fungerer oftest bedst i lidt mindre grupper. Men også individuel supervision kan være særdeles vigtigt, enten til en særlig kontaktperson eller hvis man har oplevet grænseoverskridende situationer med barnet/den unge.
 
Der tilbydes i mindre omfang også supervision i forhold til problemstillinger med voksne - såfremt disse er inden for min kærnemålgruppe dvs. mennesker med erhvervede eller medfødte hjerneskader (især CP, rygmarvsbrok, FAS, psykisk udviklingshæmning eller en hjerneskade, der er erhvervet i barn-/ungdommen).
 
Prisen er 1400 kr. i timen (+evt. kørsel) for 1-3 personer. Større grupper efter aftale.
 
Krisehjælp
 
Der ydes i begrænset omfang krisehjælp til fagfolk, der har været udsat for vold eller trusler om vold af fysisk eller psykisk art. Krisehjælpen iværksættes inden for få dage efter hændelsen. Hjælpen er individuel. Krisehjælpen er en hurtig intervention mhp at få fagpersonen i psykisk balance igen - typisk i forløb af 1 til max. 5 samtaler. Der ydes ikke længervarende terapeutiske forløb - og vurderer fagpersonen og jeg, at der er behov for det, viderhenvises til mere omfattende behandling. Foregår som hovedregel i min klinik.
 
Pris: 1300 kr i timen.
 
 
Psykologer til autorisation
 
Kravet om de 40 timers ekstern supervision kan opfyldes enten med gruppe- eller individuel supervision. Jeg har igennem de sidste 20 år haft ca. 60 psykologer igennem et autorisationsforløb. Jeg lægger i et sådant forløb stor vægt på, at bredden i det faglige fundament sikres, dvs. at man får et kendskab til lovgivningens betydning for ens arbejde, organisationernes betydning for arbejdets udførelse og planlægning, og endelig et solidt grundkendskab til testning, konsultation og intervention. Derudover arbejdes der med personlige reaktioner og refleksioner over identiteten som psykolog. Udgangspunktet er altid supervisandens aktuelle og konkrete problemstillinger. Alle forløb startes op med en forsamtale, hvor supervisand og jeg kan afdække ønsker, krav og forventninger, før der laves en kontrakt.
 
Pris 1200 kr. for individuel supervision. Gruppesupervision efter aftale.
 
 
Psykologer til specialistuddannelse
 
Specialistuddannelsen stiller krav om dybde og bredde i både kendskabet til forskellige kognitive forstyrrelser og til testapparatet. I supervision kan der arbejdes snævert f.eks. med udgangspunkt i at lære en ny test at kende eller mere bredt, hvor sagssupervisionen altid har det neuropsykologiske som omdrejningspunkt. Elementer af undervisning kan indgå efter behov og ønske. Læs mere på Børneneuropsykologisk Selskabs hjemmeside www.boerneneuropsykologisk-selskab.dk
 
Pris 1300 kr. i timen for 1 person, 2 personer 1500 kr. Flere efter aftale.
Helle Kjærgård | Smedevangen 27, 7120 Vejle Ø  | Tlf.: 26 20 66 86