Kurser og undervisning
 
Jeg har i mange år undervist fagfolk på mange forskellige niveauer. Fra forældrearrangementer i daginstitutioner og skoler til uddannelse af psykologer på specialistniveau. Opgaven er hver gang forskellig og hvert kursusforløb eller undervisningsseance tilrettelægges efter behovet. Nedenfor følger et par eksempler, men kontakt mig for en snak om de konkrete ønsker.
 
 
Eksempler
 • Den lille kaospilot - hvordan skaber vi rammer for udsatte børns udvikling?
 • Arbejdshukommelse - hvad er det og hvordan arbejder vi pædagogisk med den
 • Cerebral Parese - både til forældre og fagfolk ofte afholdt i Solbakkens Rådgivningscenters regi med fokus på handicappets art og pædagogiske behov
 • Rygmarvsbrok - tilsvarende
 • Muskelsvind for fagfolk i RehabiliteringsCentret for muskelsvind
 • ADHD, autisme, erhvervede hjerneskader, specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder på specialskoler, skoler, PPR kontorer samt i Dansk Psykolog Forening
 • Premature/For tidlig fødte børn f.eks. for enkelte kommuner, adoptionscentre og Seminarer.dk
 • Hjernens funktion og de kognitive funktioner på skoler, specialskoler og for STU
 • Inklusion i et neuropsykologisk perspektiv
 • Gør hjernen uddannelsesparat
 • Styrk frustrationsrobusthedskompetencen

 Undervisningsforløb af typisk 3 timer evt. over 2-6 gange. 

 
Testning for psykologer

 

 • Arbejdshukommelse - hvad erdet og hvordan undersøger vi
 • eksekutive funktioner - hvor er vi i forhold til vores viden om EF og hvordan måler vi på det
 • WPPSI-IV - en kritisk analyse af en de mest almindelige psykologiske småbørns tests
 • Neuropsykologisk testning
 • BRIEF mfl. - anvendelse af spørgeskemaer i praksis - sammenhæng med andre redskaber
 • 5-15 anvendelse og sammenhæng til andre redskaber. Anamneseoptagelse
 • TEA-Ch
 • RIAS - en kort intelligenstest
 • Tomal2
 • PEP-3 - en legende tilgang til småbørn. Dynamisk testning
 • WISC-V -   gennemgang, tips og kritisk vurdering af  WISC-V. Elektronisk udgave +/-'er
 • Dynamisk tilgang til testning - testning efter ressourcer
 • andre efter ønske
 
 Kursusforløb - længervarende
 • Specialistuddannelsen for psykologer i Dansk Psykologforeningsregi, CVU Vita Holstebro, RegionSyd 
 • Diplomuddannelse i psykologi
 • PD i Speciallpædagogik Jelling Seminarium
 • Introduktion til neuropsykologi og neuropædagogisk praksis samarbejde mellem en special - og en normalskole i Jelling
 • læringsledelse og inklusion 
 • testkurseer på mange PPR-kontorer bl.a. Esbjerg, Skanderborg, Herning, Billund, Hedensted, Fredriksberg og Vejle
Aktuelle:
 
 
18.5 
Kursus i PET testning på Vejle Fjord - muligvis endnu ledige pladser. Kontakt Vejle Fjord børneneurocenter
 
17.9 2016
Frustrationsrobusthedskompetence. Allerød
 
29.9 2016
Styrk frustrationsrobusthedskompetencen. Specialpædagogernes landskonference
 
3.10 2016
Frustrationsrobusthed. Aabenraa daginstitutioner
 
5.10 2016
Arbejdshukommelse. Frederiksoddeskolen. Fredericia
 
25.10 2016
neuropædagogik. Specialpædagogerne Aabenraa
 
21.8
Premature børn. Tandlægernes årsmøde
 
12.9
Følger efter meget for tidlig fødsel. Odense pæd.afd.
 
3.10
Den lille kaospilot. De private børnehaver Kolding
 
 
 
 
 
 
Styrk frustrations-robusthedskompetence. Kurseet er arrangeret af Seminarer.dk d. 25.2 + 2.3 2015
 
Unges Hjerner. Kurseet er arrangeret af DP Sønderjylland afholdes d. 4.2 2015
 
Børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Arrangeret af Sønderborg PPR d. 19.2 2015
 
For tidligt fødte børn. Arrangeret af Herning Kommune d. 9.3 
 
 
Helle Kjærgård | Keglekærvej 2, Hornstrup, 7100 Vejle  | Tlf.: 26 20 66 86