Kurser og undervisning
 
Jeg har i mange år undervist fagfolk på mange forskellige niveauer. Fra forældrearrangementer i daginstitutioner og skoler til uddannelse af psykologer på specialistniveau. Opgaven er hver gang forskellig og hvert kursusforløb eller undervisningsseance tilrettelægges efter behovet. Nedenfor følger et par eksempler, men kontakt mig for en snak om de konkrete ønsker.
 
 
Eksempler
 • Den lille kaospilot - hvordan skaber vi rammer for udsatte børns udvikling?
 • Arbejdshukommelse - hvad er det og hvordan arbejder vi pædagogisk med den
 • Cerebral Parese - både til forældre og fagfolk ofte med fokus på handicappets art og pædagogiske behov
 • Rygmarvsbrok - tilsvarende
 • ADHD, autisme, erhvervede hjerneskader, specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder, FAS på specialskoler, skoler, PPR kontorer samt i Dansk Psykolog Forening
 • Premature/For tidlig fødte børn f.eks. for enkelte kommuner, adoptionscentre og Seminarer.dk
 • Hjernens funktion og de kognitive funktioner på skoler, specialskoler og PPR
 • Inklusion i et neuropsykologisk perspektiv
 • Gør hjernen uddannelsesparat
 • Styrk frustrationsrobusthedskompetencen

 Undervisningsforløb af typisk 3 timer evt. over 2-6 gange. 

 
Testning for psykologer

 

 • Arbejdshukommelse - hvad er det,og hvordan undersøger vi
 • Eksekutive funktioner - hvor er vi i forhold til vores viden om EF, og hvordan måler vi på det
 • WPPSI-IV - en kritisk analyse af en de mest almindelige psykologiske småbørns tests
 • Neuropsykologisk testning
 • BRIEF, CEFI, Connors mfl. - anvendelse af spørgeskemaer i praksis - sammenhæng med andre redskaber
 • Tomal2
 • PEP-3 - en legende tilgang til småbørn. Dynamisk testning
 • WISC-V -   gennemgang, tips og kritisk vurdering af  WISC-V. Elektronisk udgave +/-'er
 • Dynamisk tilgang til testning - testning efter ressourcer
 • andre efter ønske
 
 Kursusforløb - længervarende
 • Specialistuddannelsen for psykologer i Dansk Psykologforeningsregi, CVU Vita Holstebro, RegionSyd 
 • Diplomuddannelse i psykologi
 • PD i Speciallpædagogik Jelling Seminarium
 • Introduktion til neuropsykologi og neuropædagogisk praksis samarbejde mellem en special - og en normalskole i Jelling
 • Skoleudvikling - udviklingsprojekter i special- og normalregi. F.eks.udvikling af pædagogisk praksis, fælles værdi grundlag, indretning af læringsrum, læringsledelse
 • læringsledelse og inklusion 
 • testkurseer på mange PPR-kontorer bl.a. Esbjerg, Skanderborg, Herning, Billund, Hedensted, Fredriksberg og Vejle
 
 
 
 
Helle Kjærgård | Smedevangen 27, 7120 Vejle Ø  | Tlf.: 26 20 66 86