Forældre

Forældre
 
Forældre til et barn med kognitive vanskeligheder eller handicap har i forhold til andre forældre en særlig udfordring, blandt andet fordi de kun i begrænset omfang kan hente vejledning og støtte (som alle forældre har brug for) hos familie og venner. Familie og venner ved oftest ikke, hvordan man kan løse de problemer, familien står med i forhold til barnet og har måske endda svært ved overhovedet at leve sig ind i familiens situation.
 
Vejledning
 
Samtaler med forældre med særligt fokus på forståelse af barnet eller vejledning til problemløsning i hverdagen.
Som opfølgning på en børneneuropsykologisk undersøgelse tilbyder jeg desuden vejledning til forældre og evt. søskende i form af samtaler, hvor den nye viden søges omsat ind i familiens hverdag. Dette kan ske enten i kortere forløb (3-6 samtaler) eller som en enkelt opfølgende samtale.
 
 
Krisehjælp
 
Familien kan i perioder være så belastet af problemstillingerne omkring barnet, at der er behov for krisehjælp. Krisehjælpens fokus er ikke at lære konkrete nye måder at være sammen med barnet på, men at få støtte til at være i det følelsesmæssige kaos, så man kan finde fodfæstet på ny. Hjælpen kan gives til forældrepar, men ikke sjældent er forældrene forskellige steder i den følelsesmæssige proces og kan have behov for individuelle samtaler. Jeg tilbyder ikke længervarende terapeutiske behandlingsforløb.
 
 
Undervisning
 
Det kan være svært at få forklaret familie og venner, hvad barnets vanskeligheder egentlig går ud på. Både fordi det ofte er kompliceret, men også fordi venner og familie ofte har prøvet at støtte ved at sige "det går over" eller "det er da ikke noget - jeg har også en nevø, der gør sådan", og dermed måske er meget langt fra at forstå problemernes art. En aften eller en eftermiddag, hvor jeg fortæller om handicappets art, og hvordan man kan hjælpe barnet videre i dets udvikling, kan være med til at skabe en ny fælles forståelse. Den fælles forståelse kan dels tage presset af forældrene, men måske også åbne op for at familie og venner kan yde den støtte og hjælp, familien har behov for.
 
 
Pris
 
Prisen for rådgivning/vejledning er 1200 kr. i timen (+evt. kørsel) for 1- 4 personer uafhængigt af hvilken støtte, der ønskes. Undervisning og større grupper efter aftale.
Helle Kjærgård | Smedevangen 27, 7120 Vejle Ø  | Tlf.: 26 20 66 86