Børneneuropsykologisk undersøgelse
 
Den børneneuropsykologiske undersøgelse er en dybtgående og bred psykologisk undersøgelse af de kognitive funktioner. De kognitive funktioner er samlebetegnelsen for alle de funktioner, som vores hjerne anvender for at lære, forstå og bruge omverdenen. Nogle af de vigtigste funktioner er opmærksomhed, hukommelse, perception, sprog og ikke mindst eksekutive funktioner. Eksekutive funktioner er igen en samlebetegnelse, men denne dækker alle de mere avancerede kognitive funktioner som planlægning, forståelse af tid, udskydelse af behov, arbejdshukommelse og mange flere. Hvis du vil vide mere detaljeret noget om de kognitive funktioner og hvordan de undersøges, kan du f.eks. læse mere på Børneneuropsykologisk Selskabs hjemmeside www.boerneneuropsykologisk-selskab.dk
 
 
Hvordan
 
Undersøgelsen af barnet, den unge eller unge voksne kan foregå i min klinik eller der, hvor det er mest praktisk dvs. i hjemmet, børnehaven/skolen eller på en institution. Undersøgelsen starter altid med en samtale med forældre, afhængig af alder og funktionsniveau den unge selv og eventuelt professionelle. Fomålet med samtalen er at klarlægge problemets art, hvilke behov for hjælp/støtte der er samt afdække, hvordan udviklingen iøvrigt har været. Efterfølgende undersøges barnet/den unge med en række forskellige tests, og der foretages eventuelt observationer. Der kan ligeledes indgå videooptagelser fra dagligdagen, hvis det er hensigtsmæssigt. Efterfølgende meldes resultaterne og de pædagogiske anbefalinger tilbage til dem, der har bestilt undersøgelsen, og som regel udarbejdes der en skriftlig rapport. Undersøgelsen planlægges mere detaljeret fra sag til sag.
 
Undersøgelsen kan foregå som en fuld psykologisk undersøgelse, hvor alle aspekter af de kognitive funktioner også de sociale og følelsesmæssige inddrages eller mere snævert, hvor enkelte delfunktioner analyseres i dybden. Undersøgelsen kan bygge ovenpå en skolepsykologisk eller anden psykologisk undersøgelse, hvis denne er foretaget inden for det seneste år.
 
 
Pris
 
Prisen afhænger af, hvor omfattende en undersøgelse der er behov for. Prisen for en basisvurdering er ca.10.000 kr. En fuld undersøgelse koster typisk mellem 20.000 og 35.000 kr, hvis den foregår hos mig.
 
Undersøgelserne betales ofte af kommuner (enten PPR eller socialforvaltning), forsikringsselskaber eller af forældrene selv. Der ydes ikke tilskud via sygesikringen.
Helle Kjærgård | Smedevangen 27, 7120 Vejle Ø  | Tlf.: 26 20 66 86